Brak spłaty kredytu hipotecznego. Z czym się wiąże?

W obecnej dobie szybujących cen i inflacji, raty kredytów hipotecznych znacznie wzrosły, co przekłada się na realne obciążenie kredytobiorców. W sytuacji braku przez Ciebie spłaty kredytu hipotecznego stanowi to naruszenie warunków umowy kredytu zawartej z Bankiem. Pamiętaj: W przypadku wszelkich problemów finansowych istotnym jest porozumienie się z Bankiem przed całkowitym zaprzestaniem spłaty kredytu.

Co w sytuacji braku spłaty kredytu?

Bank ma kilka możliwości do wykorzystania, a ich dotkliwość zależy od konstrukcji każdej konkretnej umowy kredytu:

  1. Obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie

Standardowa sankcja wynikająca wprost z przepisów Kodeksu cywilnego. Czyli jeżeli nawet w umowie kredytu hipotecznego nie ma o nich informacji to Bank i tak może je naliczyć zgodnie z przepisami, zgodnie z którymi jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

  1. Postępowanie przedsądowe

Bank w kolejnym kroku zapewne będzie wysyłał wezwania do zapłaty ze wskazaniem wysokości Twojego długu i wyznaczonym terminem zapłaty.

Bank przed upływem terminu zapłaty z wezwania nie będzie raczej podejmował dalej idących kroków.

Ale stanowi to już wyraźny sygnał dla Ciebie, że należy szukać dostępnych rozwiązań.

  1. Postępowanie sądowe lub windykacyjne

W dalszej kolejności Bank albo skieruje do Sądu przeciwko Tobie pozew o zapłatę albo przekaże sprawę firmie windykacyjnej, co może być bardzo uciążliwe. Firmy windykacyjne bowiem wysyłają pisma, dzwonią a nawet przychodzą do domu. Sprawa z kolei w sądzie na pewno będzie wymagać profesjonalnej pomocy w starciu z Bankiem.

  1. Wypowiedzenie umowy kredytu

Brak spłaty kredytu hipotecznego może spowodować, że Bank wypowie umowę kredytu.

Co to w praktyce oznacza?

W sytuacji wypowiedzenia przez Bank umowy o kredyt hipoteczny powstaje obowiązek zwrotu całkowitej kwoty kredytu wskazanej w umowie. W przypadku braku spłaty kredytu w całości Bank zapewne w postanowieniach umowy o kredyt zawarł zapisy, wymagające analizy w każdym konkretnym przypadku, zabezpieczające Bank na taką okoliczność jak np. wpisanie hipoteki do księgi wieczystej Twojej nieruchomości, poddanie się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego bez konieczności przeprowadzenia postępowania sądowego itp.

W przypadku trudności ze spłatą kredytu najkorzystniejszym będzie wypracowanie z Bankiem porozumienia, w czym mogę pomóc.

 

Autor: Mec. Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem