Co zrobić, żeby sprzedać mieszkanie w 2021 r. bez podatku

Celem uniknięcia zapłaty podatku od sprzedaży mieszkania w 2021 r. należy ustalić trzy kwestie:

  1. Kiedy nabyłeś nieruchomość, którą sprzedajesz?
  2. Ile zarobisz na sprzedaży?
  3. Na co wydasz pieniądze ze sprzedaży nieruchomości?
   Zasada ogólna   

Zasada ogólna jest następująca: dochody ze sprzedaży mieszkania po upływie 5  lat od jego nabycia są zwolnione z PIT. 

Dochody ze sprzedaży czyli te sytuacje, w których sprzedałeś nieruchomość drożej niż ją nabyłeś.

   Zwolnienie   

W ustawie o PIT jest zwolnienie od obowiązku zapłaty podatku, gdy uzyskany dochód przeznaczysz na realizację własnych celów mieszkaniowych w okresie 3 lat.

   Ale pamiętaj!   

W okresie ww. 3 lat musisz podpisać ostateczną umowę sprzedaży mieszkania.

Podpisanie umowy przedwstępnej, czy deweloperskiej, nie wystarczy.

Zwolnienie od podatku, obejmuje dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe (z zastrzeżeniem, że udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych).

Więc przeznaczenie – w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – na własne cele mieszkaniowe całości przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości powoduje, że zwolniony od podatku jest cały uzyskany z tego tytułu dochód.

Jak przeznaczysz tylko część przychodu na własne celem mieszkaniowe  to zwolniona od podatku jest tylko ta część dochodu (czyli wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe np. 30% uzyskanego przychodu skutkuje zwolnieniem od podatku 30% uzyskanego dochodu).

   Czym są wydatki na cele mieszkaniowe?   

Tutaj pojawia się problem, bo definicji ustawowej nie ma.

Dominuje stanowisko, iż własnymi celami mieszkaniowymi mogą być tylko wydatki ponoszone w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, czyli Twoim celem jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „dachu nad głową”, dążenie, aby w tym nowym lokalu mieszkać. W konsekwencji organy podatkowe oraz większość sądów administracyjnych uważa, że nie są wydatkami na własne cele mieszkaniowe wydatki na nabywanie mieszkań (rzadziej domów) na wynajem.

Do wydatków na własne cele mieszkaniowe (zdefiniowane powyżej) należą wydatki na:

  • nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  • na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

 

Współautorzy: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko, Radca Prawny Jolanta Tokarska

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem