Cyfryzacja w prawie budowlanym. Z czym się wiąże?

Proces inwestycyjno – budowlany zaczyna się zmieniać w zakresie stopniowego przechodzenia z papierowej na elektroniczną formę wypełniania zawiadomień i wniosków.

Już w lutym 2021 roku rozpoczął się pierwszy etap cyfryzacji procesu budowlanego przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Obecnie już 13 formularzy można złożyć elektronicznie przez stronę e-budownictwo.gunb.gov.pl. W lipcu 2021 r. będę miały miejsce kolejne zmiany, które zakładają m.in. elektroniczne złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Aby skorzystać z możliwości składania wniosków online należy założyć konto na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl. Można to zrobić podając adres e-mail lub zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego bądź e-dowodu. Użytkownicy mają do dyspozycji wygodne narzędzie – panel do zarządzania formularzami wniosków, nad którymi aktualnie pracują. System podpowiada, jak poprawnie wypełnić dany wniosek.

Od lutego 2021 roku, poprzez oficjalną rządową aplikację do składania wniosków w procesie budowlanym można:

 1. złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
 2. zgłosić roboty budowlane (niewymagające dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego),
 3. zgłosić rozbiórkę,
 4. złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 5. złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego,
 6. złożyć wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
 7. zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 8. złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 9. zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 10. złożyć wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania niektórych obowiązków kierownika budowy, o których mowa w art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego,
 11. złożyć wniosek o legalizację,
 12. złożyć wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego,
 13. złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W celu usprawnienia procesu inwestycyjno-budowlanego, rząd planuje jeszcze w tym roku wprowadzić Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane w wersji elektronicznej (e-CRUB), Elektroniczny Dziennik Budowy oraz dalsze usprawnienia w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Kolejne etapy cyfryzacji:

Od 01 lipca 2021 r. będzie można:

 1. złożyć wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 2. złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,
 3. złożyć wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
 4. złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
 5. złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
 6. złożyć wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,
 7. zawiadomić o zakończeniu budowy,
 8. złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie.

Od 05 lipca 2021 r. będzie można elektronicznie zgłosić budowę lub roboty budowlane z projektem zagospodarowania działki lub terenu i z projektem architektoniczno-budowlanym.

 

Autor: Mec. Ewa Kozłowska

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem