Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem? Tak!

Warto pamiętać, że kupno mieszkania z kredytem nie oznacza zakazu jego sprzedaży. Ty nadal jesteś właścicielem mieszkania i masz swobodę dysponowania nim.

Zatem jak to zrobić? Poniżej w punktach przedstawiam ci listę:

  1. Znajdź kupującego.
  2. Idź do swojego Banku abyś uzyskał zaświadczenie o wysokości kredytu oraz promesę (obietnicę) Banku dotycząca wykreślenia hipoteki w przypadku sprzedaży. W zaświadczeniu o wysokości kredytu jest wskazane ile jeszcze pozostało Ci do zapłaty. Ponadto podany jest numer rachunku, na który nabywca będzie musiał zrobić przelew. Ustal z bankiem warunki wcześniejszej spłaty zadłużenia w razie sprzedaży mieszkania. Ustal jaką Bank pobiera opłatę z tego tytułu.
    Promesa to obietnica Banku, że po otrzymaniu przelewu od kupującego i spłacie tym samym całego kredytu wyda zgodę na wykreślenie swojego zapisu z księgi wieczystej. Zazwyczaj ważna jest 30 dni. W okresie ważności promesy warto zawrzeć umowę przedwstępną.
  3. Podpisz z kupującym przedwstępną umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego (u notariusza).
  4. Następnie podpisz z kupującym u notariusza umowę końcową tj. umowę sprzedaży mieszkania. Wypis aktu musisz dostarczyć do swojego Banku.
  5. Kupujący wpłaca cenę sprzedaży na rachunek Twojego Banku na poczet kredytu a resztę przelewa na Twój rachunek.
  6. Po wpłaceniu przez kupującego ceny na poczet kredytu, po jego uregulowaniu uzyskaj w swoim Banku zgodę na wykreślenie hipoteki i przekaż ją kupującemu.
  7. Sprawami związanymi z wpisami w księgach wieczystych zajmie się notariusz.

Współpracuję z notariuszem w ww. kwestiach, strzegąc Twoich interesów.

 

Współautorzy: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko, Radca Prawny Jolanta Tokarska

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem