Czy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?

W dobie COVID-19 często pracodawcy zadają mi właśnie to pytanie. Otóż można. Tarcza 4.0. obowiązująca od 24.06.2020 r. wprowadziła regulacje dotyczące zaległego urlopu wypoczynkowego pracowników. Będąc pracodawcą możesz jednostronnie skierować pracownika na 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego.

   Jakie są warunki podjęcia tej decyzji?   
  1. jest to twoja decyzja jednostronna: nie musisz pytać o zgodę pracownika,
  2. to ty decydujesz o terminie skierowania pracownika na urlop (np. od jutra),
  3. możesz pominąć ułożone już plany urlopów, nie jesteś nimi związany,
  4. pracownik ma obowiązek (a nie uprawnienie) urlop wykorzystać, nie może odmówić udania się na urlop (przyczyny odmowy nie mają znaczenia),
  5. możesz wysłać pracownika na maksymalnie 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego

Można tutaj nadmienić, że powyższe rozwiązanie w zasadzie obecnie już obowiązuje w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy urlopu zaległego należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wówczas pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu w terminie określonym w ww.  przepisie.

W aspekcie praktycznym wyjaśniam, że każdy urlop wypoczynkowy staje się urlopem zaległym z dniem 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego, czyli urlop za 2019 r. stał się urlopem zaległym z dniem 1 stycznia 2020 r.

   Jak to zrobić w praktyce?   

Na podstawie Twojego polecenia (najlepiej pisemnego lub w innej stosowanej u Ciebie formie).

Jeżeli Twój pracownik po wydaniu przez Ciebie polecenia o udaniu się na urlop pojawi się pracy to powinieneś odmówić dopuszczenia go do pracy. Jeśli Twój pracownik pracuje zdalnie to należy uniemożliwić mu możliwość logowania się i wykonywania jego obowiązków.

W powyższych przypadkach możesz nałożyć na pracownika karę porządkową np. upomnienia.

 

Współautorzy: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko, Radca Prawny Jolanta Tokarska

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem