Czy prosta spółka akcyjna jest korzystniejsza niż komandytowa?

Prosta spółka akcyjna już funkcjonuje w obrocie prawnym. Spółka komandytowa objęta jest CIT. Może jak nie spółka komandytowa to prosta spółka akcyjna? Może i tak, ale wszystko zależy od różnych czynników.

W skrócie poniżej wskażę cechy prostej spółki akcyjnej:

  1. Prostą spółkę akcyjną możesz założyć tak jak spółkę komandytową – u notariusza albo elektronicznie, za pomocą odpowiedniego formularza w portalu S24.
  2. Prosta spółka akcyjna ma niski kapitał akcyjny – 1 zł. Kapitał akcyjny może zostać wniesiony w terminie do 3 lat od dnia wpisu spółki do rejestru.
  3. Wkładem do spółki może być świadczenie pracy lub usług (w spółce komandytowej tak nie może być).
  4. Akcje nie mają formy dokumentu, ich zapis następuje w specjalnym rejestrze akcjonariuszy, a dane akcjonariuszy nie są ujawnione w KRS (inaczej niż w spółce komandytowej gdzie dane wspólników są ujawnione w KRS).
  5. Akcję można szybciutko zbyć – wymagana jest forma dokumentowa co oznacza, że akcje w spółce można zbyć drogą mailową (w spółce komandytowej jest umowa zbycia ogółu praw i obowiązków i to pod warunkiem, że umowa spółki wprowadziła ten zapis).

Ale uwaga!

Prosta spółka akcyjna jest opodatkowana na takich samych zasadach jak inne spółki kapitałowe oraz aktualnie spółka komandytowa.

Oznacza to, że spółka będzie płatnikiem podatku CIT 9% lub 19% (w zależności od wysokości przychodu, sposobu powstania spółki) i zysk wypłacany akcjonariuszom będzie opodatkowany, tak jak zysk wspólników spółek z o.o. oraz spółek komandytowych (19% podatku). Zatem w prostej spółce akcyjnej od CIT nie uciekniesz. Dodatkowo obowiązują kodeksowe ograniczenia do wypłaty zysku.

Wypłata zysku na rzecz akcjonariuszy nie może doprowadzić do utraty przez spółkę, w normalnych okolicznościach, zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania wypłaty.

Dla kogo jest zatem prosta spółka akcyjna?

Dla start-upów, dla podmiotów pragnących pozyskać inwestorów (mających pomysł na biznes ale nie mających kapitału).

 

Autor: Mec. Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem