Darowizna. Poznaj najpopularniejsze przykłady

Darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowią­zuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swe­go majątku. Czyli o darowiź­nie mówimy wtedy, kiedy dzielimy się swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze, ruchomości, nieruchomości które do nas należą „za darmo” innej osobie. Mam na myśli nawet kieszonkowe, czy prezent pod choinkę. Z formalnego punktu widzenia stanowią one darowiznę. Jako, że do przeniesienia ich własności nie potrzebna jest szczególna forma to przez samo ich wręczenie umowa ta staje się ważna.

Przykład: Wnuk dostał od dziadka w prezencie 50,00 zł. Nie będzie tutaj konieczne zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego, gdyż przeniesienie kwoty pieniężnej nie wymaga żadnej szczególnej formy. Oznacza to, że darowizna stanie się skuteczna z chwilą wręczenia gotówki wnukowi.

 

Dla darowizny nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego.

Przykład: Matka chce dać synowi jako darowiznę mieszkanie. Będzie konieczne do tego zawarcie umowy w postaci aktu notarialnego, bowiem przeniesienie własności nieruchomości, zgodnie z przepisami, musi nastąpić w formie aktu notarialnego.

Należy zauważyć, że między małżonkami przelew pieniędzy na rachunek bankowy nie zawsze oznacza darowiznę.

Przykład: Mąż z swojego rachunku przelewa na konto żony 1.000,00 zł.

Należy ustalić, czy przelane kwoty pieniężne pochodzą z majątku oddzielnego męża, czy z majątku dorobkowego (wspólnego) małżonków. Małżonkowie, między którymi panuje ustrój wspólności małżeńskiej nie mogą dokonywać między sobą przeniesienia własności składników wspólnego majątku, składniki te mieszczą się bowiem w ich wspólności majątkowej. Nie mogą więc dokonać między sobą darowizny. Konieczne jest więc ustalenie, skąd pochodzi darowany majątek i w efekcie czy do darowizny w ogóle doszło.

Powyższego problemu nie będzie w poniższym przykładzie, jednak warto dopilnować zawarcie pisemnej umowy darowizny:

Rodzeństwo (syn i córka) oraz ich matka są współwłaścicielami jednego konta bankowego. Druga córka – mieszkająca na stałe w USA (posiadająca obywatelstwo USA) chce dokonać dwóch darowizn – jednej dla siostry, a drugiej dla matki w wysokości po 5 tys. USD dla każdej z nich.

 

Autor: Mec. Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem