Jak darować mieszkanie dzieciom? To proste

Przed podpisaniem umowy darowizny warto zapoznać się z procedurami. Darowizna (przepisanie nieruchomości) ma charakter umowy. Jej istota polega na nieodpłatnym przekazaniu własnych dóbr majątkowych (np. środków finansowych, domu mieszkania) na rzecz obdarowanego (dziecka).

Umowa darowizny mieszkania musi być zawarta u notariusza. Zgłoszeniem darowizny do urzędu skarbowego (co jest jednym z warunków uzyskania zwolnienia przy darowiźnie nieruchomości) zajmie się notariusz.

Darując mieszkanie musisz liczyć się z następującymi kosztami u notariusza:
  • taksa notarialna
  • podatek VAT (23 %)
  • opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej wraz z wynagrodzeniem dla notariusza za przesłanie do sądu wniosku o dokonanie wpisu
  • podatek od spadków i darowizn (jest pobierany, gdy np. darowizna obejmuje także synową lub zięcia)

O dokładne wyliczenie kosztów umowy darowizny warto zatem wcześniej zapytać wybranego notariusza. Do zawarcia umowy darowizny mieszkania (lokalu mieszkalnego) musisz przedstawić notariuszowi następujące dokumenty:

  • Dane osobowe stron
  • Wartość rynkowa mieszkania
  • Podstawę nabycia mieszkania, które darujesz –tj. np: umowa sprzedaży, umowa darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia oraz prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku.
  • Numer księgi wieczystej mieszkania.
  • W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu.
  • Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające, że został zapłacony podatek od spadków i darowizn lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia. Zaświadczenie to będzie niezbędne wówczas, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku, zasiedzenia, darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku.

Współautorzy: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko, Radca Prawny Jolanta Tokarska

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem