Jak ograniczyć koszty dochodzenia roszczeń?

Niedawno miałam okazję składać do sądu pozew o zapłatę z faktur na kwotę ok 300.000,00 zł. Przemyślane działania wierzyciela jeszcze na etapie przedsądowym umożliwiły mu zaoszczędzenie znacznej kwoty na opłatach sądowych. Składanie do sądu pozwów o zapłatę bywa bowiem nieraz bardzo kosztowne dla przedsiębiorców. Wynika to z faktu, że opłata sądowa w sprawach powyżej 20.000,00 zł wynosi 5% wartości roszczenia, zaś poniżej tej kwoty stawki są sztywno określone w ustawie (do 1.000,00 zł).

   Co zrobić, aby płacić mniej za składanie pozwu o zapłatę?   

Co zrobić, aby płacić mniej za składane pozwy o zapłatę? Należy uzyskać od dłużnika określone dokumenty pozwalające na złożenie pozwu o zapłatę w trybie nakazowym. Tryb nakazowy to specjalny rodzaj postępowania sądowego: 

a) pozew w takim postępowaniu podlega opłacie w wysokości ¼ opłat normalnej, czyli 1,25% wartości pozwu
b) nakaz w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia z chwilą jego wydania i podlega wykonaniu od razu, bez żadnych klauzul (czyli od razu możesz składać do Komornika wniosek o zabezpieczenie roszczenia),

c) jak pozwany (dłużnik) chce wnosić odwołanie do sądu (zarzuty) musi opłacić ¾ wartości roszczenia czyli 3,75% (przy większych kwotach wniesienie zarzutów skłania do refleksji dłużnika i bywa zwyczajnie nieopłacalne).

Dla porównania przedstawię Ci koszty w „zwykłym” postępowaniu:

a) Twoje koszty za wniesienie pozwu o zapłatę: opłata od pozwu 5% od wartości roszczenia.
b) K
oszty pozwanego jeżeli będzie chciał odwołać się od orzeczenia sądu (wnieść sprzeciw): zero, wniesienie sprzeciwu nie podlega żadnej opłacie.
c) Mój Klient składając pozew o zapłatę kwoty 300.000,00 zł i mając podpisane oświadczenie o uznaniu długu zapłacił za opłatę sądową 3.750,00 zł, zamiast 15.000,00 zł.

Jakie dokumenty należy mieć, aby złożyć pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym?

a) dokument urzędowy;
b) zaakceptowany przez dłużnika rachunek czyli np. podpisana przez dłużnika faktura;
c)
wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu;
d)
ważny weksel.

Z powyższych dokumentów praktyczne znaczenie mają de facto dwa: oświadczenie dłużnika o uznaniu długu i weksel. Już na etapie współpracy z dłużnikiem warto o tych dokumentach pomyśleć i przedstawić dłużnikowi do podpisu albo weksel albo oświadczenie o uznaniu długu. Podpisanie przez dłużnika uznania długu jest dla Ciebie istotne bo jest dowodem na istnienie zobowiązania, przerywa proces przedawnienia i oszczędza Twoje pieniądze podczas windykacji sądowej.

Składając zaś pozew w oparciu o weksel w samym pozwie nie trzeba się w zasadzie powoływać na podstawy roszczenia czyli umowy, faktury, dokumenty wydania towarów itp., zaś sąd musi wydać nakaz z weksla, a nie tylko „może”. Pamiętaj, aby składając pozew z weksla koniecznie dołącz do pozwu oryginał weksla, bez tego Sąd nie wyda nakazu zapłaty w trybie nakazowym. 

 

Współautorzy: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko, Radca Prawny Jolanta Tokarska

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem