Jak zawiesić działalność gospodarcza spółki kapitałowej?

Wspólnicy wszystkich spółek prawa handlowego wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), którzy nie zatrudniają pracowników, mogą zawiesić działalność gospodarczą. Czyli warunkiem jest aby Spółka nie zatrudniała pracowników (to jest warunek zawieszenia).

  • Spółkę można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
  • Uchwałę o zawieszeniu działalności podejmuje zarząd spółki kapitałowej.
  • Uchwała zarządu musi wskazywać okres zawieszenia działalności.

W przypadku Spółek okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały trzeba zgłosić zawieszenie działalności do KRS. Spółkę zarejestrowaną w KRS należy zawiesić za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.

Dokumenty

Do KRS należy złożyć:

  • uchwałę zarządu,
  • oświadczenie Spółki o niezatrudnianiu pracowników.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o KRS wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej powinien zawierać: nazwę lub firmę, numer KRS, NIP, siedzibę i adres przedsiębiorcy, datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo datę wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który wznawia wykonywanie działalności gospodarczej, składa wniosek o zmianę wpisu.

Opłaty

Zarówno wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, jak i wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej są zwolnione z opłat sądowych. Wpisy dokonane po rozpoznania tych wniosków nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 20c ust. 3 ustawy o KRS). Jeśli w ciągu 24 miesięcy spółka nie złoży wniosku o wznowienie działalności, to działalność spółki zostanie automatycznie wznowiona.

 

Autor: Mec. Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem