Kto to jest przedsiębiorca na prawach konsumenta?

Do tej pory sprawa była jasna: Twoim klientem był albo przedsiębiorca albo konsument. Przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą, a konsument nie. Od Nowego Roku pojawił się nowy typ klienta – przedsiębiorca na prawach konsumenta.

   Kto to jest?   

Jest to przedsiębiorca, który dokonuje zakupów związanych z działalnością gospodarczą, ale nie są one związane bezpośrednio z nią. Zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta to osoba fizyczna, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

  Jakie uprawnienia ma Przedsiębiorca na prawach konsumenta?   
  1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. przez internet, telefon) lub poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na targach, pokazach) w ciągu 14 dni,
  2. Zakaz zamieszczania klauzul niedozwolonych w umowie – jeśli takie się pojawią, będą uznane za nieważne,
  3. Możliwość reklamacji i dochodzenia roszczeń w przypadku niezgodności z zamówieniem lub warunkami zamówienia,
  4. nowe prawa związane z rękojmią, w tym domniemanie istnienia wady fizycznej, za którą domyślnie odpowiedzialny będzie sprzedawca.
   Zatem koniecznie musisz ustalić czy umowa, którą zawierasz z przedsiębiorcą ma dla niego zawodowy charakter.   

Należy to ustalić – według ustawodawcy – na podstawie danych z CEIDG. Tam bowiem każdy może dokonać weryfikacji przedsiębiorcy w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności, czyli PKD, a potem ustalić, czy czynność mieści się w zakresie czynności zawodowo podejmowanych w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Czyli np. jak kupię lodówkę do Kancelarii to korzystam z ww. ochrony bo kupuję lodówkę na fakturę VAT (na działalność gospodarczą), ale nie trudnię się zawodowo sprzedażą lodówek.

   Co to oznacza dla Ciebie?   

Omówione zmiany w przepisach skutkują dla Ciebie obowiązkiem dokonania zmian w dokumentacji, a to przede wszystkim w:

  1. regulaminie sklepu internetowego, jeśli go prowadzisz,
  2. umowach z przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,
  3. ogólnych warunkach sprzedaży.

 

Współautorzy: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko, Radca Prawny Jolanta Tokarska

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem