Możliwe roszczenia pracownika w razie rozwiązania umowy

Pracodawca w określonych przez prawo pracy przypadkach może rozwiązać z Tobą umowę o pracę bez wypowiedzenia (natychmiast po doręczeniu, inaczej „dyscyplinarka”).

Naruszenie przez Twojego pracodawcę przepisów o rozwiązywaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia może przykładowo polegać na:

  1. braku podania przyczyny rozwiązania umowy,
  2. rozwiązaniu umowy po terminie 1 miesiąca od zajścia przyczyny rozwiązania,
  3. naruszeniu zakazu rozwiązywania umowy,
  4. niezachowaniu formy pisemnej.

Jakie masz zatem roszczenia wobec pracodawcy, w sytuacji gdy wypowiedzenie jest niezgodne z prawem?  Możesz domagać się przywrócenia do pracy bądź odszkodowania.

Jeżeli zamierzasz skorzystać z któregoś z ww. roszczeń to musisz wnieść odwołanie do sądu pracy w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia Cię przez pracodawcę o rozwiązaniu stosunku pracy (art. 264 § 2 k.p.).

Wyłącznie odszkodowania (bez przywrócenia do pracy) możesz się domagać w następujących przypadkach:

  1. w razie rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas określony, jeżeli upłynął już termin, do którego umowa miała trwać, lub
  2. gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu terminu, na który umowa ta była zawarta.

Ów „krótki czas” według orzecznictwa wyznacza maksymalny okres pozostawania bez pracy, za który przysługuje odszkodowanie, tj. 3 miesiące. Jeżeli miałeś zawartą umowę o pracę na okres próbny to możesz dochodzić jedynie odszkodowania. Przy rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. W pozostałych przypadkach (czyli głównie przy umowie o pracę na czas nieokreślony) masz możliwość wyboru roszczenia czyli albo przywrócenie do pracy albo odszkodowanie.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

 

Współautorzy: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko, Radca Prawny Jolanta Tokarska

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem