Nowa koncepcja dom 70 m² bez formalności na zgłoszenie.

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, chyba że ustawa wprost wyłącza obowiązek uzyskania pozwolenia.

W programie Polski Ład pojawiła się nowa koncepcja budowy domów do 70 m2 bez żadnych formalności. Zgodnie z propozycją Nowego Ładu do ich wznoszenia nie będą potrzebne:

Wystarczy zgłoszenie budowy, które obecnie możliwe było w przypadku realizacji domów do 35 m2. Oznacza to znaczne skrócenie procesu budowlanego nawet do kilku tygodni i oszczędności dla inwestora. Termin przyjęcia koncepcji przez Radę Ministrów to wrzesień 2021 r.  Nowe zasady najprawdopodobniej wejdą w życie w 2022 r. Inwestor będzie mógł zbudować dom o powierzchni zabudowy (po obrysie) wynoszącej do 70 m².

Na podstawie uproszczonych formalności można budować obecnie jedynie wolnostojące domy jednorodzinne, które nie mają wpływu na zagospodarowanie sąsiednich działek. POLSKI ŁAD pozwoli prawdopodobnie budować na zgłoszenia, nawet jeżeli dom ma wpływ na sąsiednie działki a to oznacza, że tego typu domy będą budowane bez postępowania z udziałem stron.

Największą korzyścią nowego rozwiązania ma być krótki czas budowy. W ramach programu „Mój dom do 70 m²” formalności mają zająć jedynie miesiąc, maksymalnie dwa miesiące. Pod uwagę wzięto przede wszystkim przyspieszenie wydawania warunków zabudowy – w przypadku prostych domków procedura ma trwać zaledwie 30 dni. Gdy inwestor będzie już dysponował decyzją o warunkach zabudowy i innymi wymaganymi dokumentami, dokona zgłoszenia z projektem budowlanym. Według zapowiedzi będzie można wykonać tą procedurę bezproblemowo przez Internet. Jeśli urząd nie zgłosi sprzeciwu, po 21 dniach od zgłoszenia można będzie rozpocząć budowę.

Tego typu domy mają powstać, według założeń programu, przede wszystkim tam, gdzie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Mieszkanie bez wkładu własnego.

Przedstawiony program Polski Ład ma ułatwić dofinansowanie zakupionego mieszkania czy domu.

Program będzie dotyczył trzech grup kupujących:

  1. Klientów, którzy chcą nabyć mieszkanie z rynku pierwotnego,
  2. Klientów, którzy szukają mieszkania na rynku wtórnym, społecznym
  3. Klientów, którzy chcą wybudować dom

Państwo będzie gwarantować do 100 tys. PLN wkładu własnego dla biorących kredyt lub przekaże dofinansowanie w wysokości do 160 tys. PLN dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego czy też dla rodzin wielodzietnych, w zależności od liczebności rodzin.

Wysokość otrzymanego dofinansowania będzie uzależniona od liczby dzieci w rodzinie:

  • 20 tys. PLN w przypadku drugiego dziecka,
  • 60 tys. PLN – trzeciego,
  • 20 tys. PLN – każdego kolejnego.

Aby zmniejszyć ryzyko wzrostu cen, zostanie wprowadzony poziom ceny maksymalnej za 1 m² nieruchomości, która będzie kwalifikować się do programu.

Z rządowej gwarancji będą najprawdopodobniej mogły skorzystać osoby w wieku od 20-40 lat. Istotnym jest, że gwarancja prawdopodobnie będzie udzielana tylko przy zakupie pierwszego w życiu mieszkania. Tego typu gwarancja ma wynosić do 40 proc. ceny mieszkania, ale maksymalnie do wysokości 100 tys. PLN. Opcja ta dotyczy przede wszystkim osób, które zarabiają na tyle dobrze, że będą w stanie spłacać miesięczną ratę kredytu, ale nie mają oszczędności niezbędnych do przeznaczenia na poczet wkładu własnego.

Według założeń programu rocznie będzie mogło z gwarancji skorzystać do 80 tys. osób. Wkład własny ma na celu pomoc młodym osobom w nabyciu mieszkania oraz rodzinom wielodzietnym.

 

Autor: Mec. Ewa Kozłowska

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem