Nowy Ład w prawie budowlanym. Co nowego?

Projekty ustaw w ramach Polski Ład przewidują szereg zmian w prawie budowlanym. Według planów bez pozwolenia będzie wolno budować małe domy modułowe oraz z prefabrykatów. Dodatkowo na zgłoszenie będzie można budować do 70 mkw.

W przypadku gdy teren nie będzie objęty miejscowym planem trzeba będzie uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, ale po przeprowadzeniu uproszczonej analizy urbanistycznej. Termin na wydanie warunków wynosić będzie 21 dni. Uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy ma polegać będzie na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez Inwestora zgłoszenia takiej budowy, czyli można będzie budować po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia.

Zgodnie z propozycją Nowego Ładu w zakresie domów o powierzchni zabudowy do 70 m2 obowiązuje następujące założenia:

  1. Dom ma być budowany na własne cele mieszkaniowe,
  2. Budynek mieszkalny jednorodzinny może mieć do dwóch kondygnacji.
  3. Ilość domów na działce nie może być większa niż 1 na każde 1000 m2 działki.

Co ważne, obszar oddziaływania domu musi w całości mieścić się na działce, na której dom będzie stawiany. Inwestor nie będzie musiał w przypadku ww. domów posiadać kierownika budowy, ani prowadzić dziennika budowy. Będzie musiał natomiast złożyć oświadczenie, że m.in.:

  1. budynek buduje na własne potrzeby mieszkaniowe,
  2. przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
  3. dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Przedmiotem zgłoszenia, do którego trzeba  dołączyć trzeba będzie projekt budowlany, ma być budynek o powierzchni zabudowy do 70 m² z poddaszem, o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m².

Domki letniskowe

Polski Ład planuje także zmianę w zakresie powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku (domki letniskowe) z obecnych 35 m² do 70 m². W przypadku domków letniskowych wprowadzone będą zasady, aby rozpiętość elementów konstrukcyjnych w takich obiektach nie wynosiła więcej niż 6 m, a wysięg wsporników był ograniczony do 2 m.

 

Autor: Mec. Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem