Pakiet mobilności – nowa licencja wspólnotowa

Przedsiębiorco – wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej > 2,5t i ≤ 3,5 będzie wymagało uzyskania w terminie do dnia 20.05.2022 r. specjalnej licencji wspólnotowej.

Licencja wspólnotowa to decyzja administracyjna wydana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego uprawniająca do wykonywania zarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy lub osób. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, który już posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Do dnia 20 maja 2022 r. do przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony i nie przekracza 3,5 tony w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, przepisy ustawy o transporcie drogowym stosuje się wyłącznie w zakresie wydawania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowej i wypisów z tej licencji oraz zgłaszania pojazdów, o których mowa w art. 7a ust. 7 pkt 7 tej ustawy.

Od dnia 21.02.2022 r. Główny Inspektorat Transportu Drogowego otrzymuje właściwość do rozpatrywania wniosków dla przedsiębiorcy posiadającego obecnie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, oraz licencje wspólnotową prowadzący transport pojazdami powyżej 3,5t.

Jakie opłaty?

Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:

  • – do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji
  • – powyżej 5 (do 10 lat) wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji

W razie pytań zapraszam do kontaktu, możemy pomóc w uzyskaniu licencji wspólnotowej.

 

Autor: Mec. Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem