Pakiet mobilności – uwaga na zmiany od 20.05.2022r.

Temat ważny dla firm transportowych: Od 20 maja 2022 r.  nie posiadając nowych wspólnotowych dokumentów transportowych kierowcy nie powinni, a wręcz nie mogą wykonywać usług transportowych.

Od 20.05.2022 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu zarobkowych międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) przekraczającej 2,5 tony i nie przekraczającej 3,5 ton zobowiązani są uzyskać licencję wspólnotową.

Jakie są konsekwencje braku posiadania odpowiednich licencji?

W przypadku braku posiadania licencji oraz wypisów z tego dokumentu w aucie dalsze wykonywanie przez przewoźnika przewozów będzie po prostu nielegalne i co więcej zagrożone wysokimi karami! Za wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych bez licencji wspólnotowej nakładana jest w drodze decyzji administracyjnej – kara pieniężna w kwocie aż 12.000,00 zł.

Co istotne wyżej wskazana kara za brak licencji może być nałożona na przewoźnika za każdą kontrolę drogową. Zatem kontrola kilka razy w miesiącu skutkuje wielokrotnością kwoty 12.000,00 zł. czyli np. 2 kontrole – to kara 24.000,00 zł. Zatem nie zwlekaj tylko złóż stosowne dokumenty!

Do ubiegania się o licencję wspólnotową niezbędne jest spełnienie, kilu wymogów przez przewoźników:

  1. Trzeba posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  2. Posiadania dobrej reputacji. Co to znaczy? Przewoźnik nie może być skazany za poważne przestępstwa ani nie mogą ciążyć na nim sankcje za poważne naruszenia, a zwłaszcza dotyczące przepisów wspólnotowych związanych z transportem drogowym;
  3. Posiadania zdolności finansowej, która wynosi 1800 euro na pierwszy pojazd oraz 900 euro na każdy dodatkowy, wykorzystany pojazd;
  4. Należy mieć dostęp do bazy transportowej z wymaganą liczbą miejsc parkingowych, odpowiadającą przynajmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez firmę do organu, który wydaje zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  5. Należy wyznaczyć zarządzającego transportem, który posiada certyfikat kompetencji zawodowych, kierowcy, którzy są spoza Unii Europejskiej muszą posiadać dodatkowo świadectwo kierowcy i wypis z licencji na każdy pojazd.

Opłata za wyrobienie licencji na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji, jeśli jej ważność wynosi do 5 lat. Jak przewoźnik chce wyrobić licencję na okres dłuższy – do 10 lat – będzie musiał zapłacić 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji.

Przedsiębiorco! Nie zwlekaj, tylko uzyskaj z Moją pomocą odpowiednie dokumenty!

 

Autor: Mec. Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem