Pozwolenie na budowę czy jest konieczne? Sprawdź!

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, chyba że ustawa wprost wyłącza obowiązek uzyskania pozwolenia.

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, chyba że ustawa wprost wyłącza obowiązek uzyskania pozwolenia. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej. Stronami w postępowaniu w tej sprawie są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Treść art.29 ustawy prawo budowlane wskazuje kiedy nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę. Między innymi nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę:

 1. wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 2. wolno stojące o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki:
  • parterowe budynki gospodarcze,
  • garaże,
  • wiaty
 3.  przydomowe (o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;)
  • ganki,
  • oranżerie (ogrody zimowe)
 4.  wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

Powyżej wskazanych jest tylko kilka przypadków, gdzie pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Katalog ten jest jednak o wiele szerszy i obejmuje również inne przypadki wskazane w powyższym artykule 29 ustawy prawo budowlane.

Nowa koncepcja dom 70 m² bez formalności na zgłoszenie.

W programie Polski Ład pojawiła się nowa koncepcja budowy domów do 70 m2 bez żadnych formalności. Zgodnie z propozycją Nowego Ładu do ich wznoszenia nie będą potrzebne:

 1. pozwolenie na budowę
 2. kierownik budowy,
 3. dziennik budowy.

Wystarczy zgłoszenie budowy, które obecnie możliwe było w przypadku realizacji domów do 35 m2. Oznacza to znaczne skrócenie procesu budowlanego nawet do kilku tygodni i oszczędności dla inwestora. Termin przyjęcia koncepcji przez Radę Ministrów to wrzesień 2021r.  Nowe zasady najprawdopodobniej wejdą w życie w 2022r. Inwestor będzie mógł zbudować dom o powierzchni zabudowy (po obrysie) wynoszącej do 70 m².

Na podstawie uproszczonych formalności można budować obecnie jedynie wolnostojące domy jednorodzinne, które nie mają wpływu na zagospodarowanie sąsiednich działek. POLSKI ŁAD pozwoli prawdopodobnie budować na zgłoszenia, nawet jeżeli dom ma wpływ na sąsiednie działki a to oznacza, że tego typu domy będą budowane bez postępowania z udziałem stron.

Największą korzyścią nowego rozwiązania ma być krótki czas budowy. W ramach programu „Mój dom do 70 m²” formalności mają zająć jedynie miesiąc, maksymalnie dwa miesiące. Pod uwagę wzięto przede wszystkim przyspieszenie wydawania warunków zabudowy – w przypadku prostych domków procedura ma trwać zaledwie 30 dni. Gdy inwestor będzie już dysponował decyzją o warunkach zabudowy i innymi wymaganymi dokumentami, dokona zgłoszenia z projektem budowlanym. Według zapowiedzi będzie można wykonać tą procedurę bezproblemowo przez Internet. Jeśli urząd nie zgłosi sprzeciwu, po 21 dniach od zgłoszenia można będzie rozpocząć budowę.

Tego typu domy mają powstać, według założeń programu, przede wszystkim tam, gdzie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

 

Autor: Mec. Ewa Kozłowska

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem