Sprawa kwarantanny Twojego pracownika

Na początek przypominam rozróżnienie pojęć:

– Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zagrożenie.
– Izolacja to odosobnienie osoby, której wynik testu w kierunku koronawirusa jest dodatni.

 

Objęcie kwarantanną jest dokumentowane wpisem w systemie teleinformatycznym EWP, do którego dostęp ma m.in. Policja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS udostępnia te informacje pracodawcom na profilu PUE ZUS w zakładce płatnika składek. Jeżeli jednak z różnych przyczyn ww. informacja nie pojawi się na ww. profilu to Twój pracownik w terminie 3 dni od dnia zakończenia kwarantann winien przedłożyć Ci pisemne oświadczenie, w którym potwierdzi fakt odbywania obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to pracownik może złożyć również drogą elektroniczną.

   Co powinno zawierać ww. oświadczenie?   
  1. dane pracownika (imię i nazwisko, PESEL, numer i serię paszportu, jeżeli kwarantanna została nałożona w związku z przekroczeniem granicy, a paszport był okazywany Straży Granicznej),
  2. dzień rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny
  3. z podpis pracownika.

 

W przypadku, w którym kwarantanna została nałożona w związku z zakażeniem domownika konieczne jest wskazanie danych dotyczących osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

W przypadku, w którym pracownik zostanie objęty kwarantanną, podczas której nie może wykonywać pracy, to za okres takiej kwarantanny przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego.  Wskazane wyżej oświadczenie pracownika także stanowi podstawę do wypłaty świadczeń w razie choroby przez płatnika składek po potwierdzeniu informacji zawartych w oświadczeniu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jeżeli pracownik przebywający na izolacji lub kwarantannie ma możliwość pracować to wówczas może pracować zdalnie i nie musi korzystać z zasiłku. Konieczna będzie do tego jednak uprzednia zgoda pracodawcy.

 

Autor: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem