Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020

Dla przedsiębiorców ukazało się w Dzienniku Ustaw istotne rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Rozporządzenie weszło w życie 30 marca 2021 roku. Ww. rozporządzenie stanowi odpowiedź Ministra Finansów na postulaty przedsiębiorców i księgowych.

Na podstawie ww. przepisów w szczególności przedłużono:

a) o 3 miesiące – czyli do końca 6. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na sporządzenie sprawozdania finansowego (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o 1 miesiąc, a w przypadku jednostek o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym terminu nie przedłużono).

b) o 3 miesiące – czyli do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o 1 miesiąc, a w przypadku jednostek o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym terminu nie przedłużono).

c) do dnia 31 lipca 2021 r. termin na złożenie sprawozdań finansowych do Szefa KAS przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Czyli reasumując sprawozdanie finansowe za 2020 r. należy sporządzić i podpisać, w przypadku:

  • jednostek sektora prywatnego (m.in. spółek handlowych) oraz organizacji non-profit– do 30 czerwca 2021 r.
  • jednostek sektora finansów publicznych – do 30 kwietnia 2021 r

Termin na złożenie do KRS sprawozdania finansowego przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS to 15 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania (termin na zatwierdzenie sprawozdania został przedłużony).

Termin na złożenie do Szefa KAS sprawozdania finansowego przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS to 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania (termin na zatwierdzenie sprawozdania został przedłużony).

 

Dla przedsiębiorców istotnym jest, aby mieć odpowiedni czas na zmiany w zasadach wynagradzania, składanie wniosków o umorzenie składek do ZUS, czy inne czynności związane z utrzymaniem firmy w dobie pandemii, a nie przygotowanie dokumentów, które do KRS i tak trafiłyby dopiero w lipcu.

 

Autor: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem